Na křižovatce

Když jsem 7.března 2012 v předmluvě své knihy napsal, že souhlasím s názorem, že letošní rok (vztaženo k 21. 12. 2012) bude opravdu důležitý, nikoliv však koncem existence naší planety (tak jednoduché to mít nebudeme), ale tím, jak se dokážeme orientovat na životních křižovatkách a jakou volbu na nich každý z nás učiní, abych toto následně upřesnil v jedné ze svých úvah – tedy, že v roce 2012 jsme se měli rozhodnout, zda se ve svém životě vydáme cestou Světla nebo cestou Antisvětla, čekal jsem na okamžik, kdy se ozřejmí tato volba, kdy z nemateriální, tedy spirituálně-energetické hladiny se toto naše rozhodnutí promítne do materiálního světa a tím do našeho života.

Čekal jsem 9 let.

Jsme v roce 2021, v roce, kdy jsme systémem, světovým řádem, dovedeni na křižovatku, ze které vedou jediné dvě cesty:

Jedna cesta je krásná, široká, pohodlná a … hlídaná. Vede mírně z kopečka, takže je hned jasné, že se cestou neunavíte. U jejího vstupu jsou obrovské billboardy s obrázky moře a slunečných pláží, krásných hor a nádherných údolí, krásných domů, bytů, hotelů, přepychových aut, jachet, letadel, bulvárů plných zboží, plných divadel, koncertů, to vše a mnohé jiné nás láká se slogany slibujícími bezstarostný život ve světě zábavy, luxusu a blaženosti. Není nic snazšího, než se vydat touto cestou za fantaziemi svých snů a přání. Má to však jednu podmínku – aby vás hlídka Systému pustila do tohoto světa, vyžaduje vaší identifikaci a označkování. Neboť je potřeba, aby Systém věděl, kdo se v tomto jeho světě pohybuje. Ale vše je zdarma – kdo by mohl odolat?

Druhá cesta vlastně ani cestou není, je to úzká pěšina s tabulkou ‚zákaz vstupu‘. Zákaz sice viditelně nikdo nehlídá, ale kdo ví, co se stane, když se po ní vydáte. Pěšina jde kousek po louce, ale pak rychle mizí v lese a vy nevíte, kam vede. Viditelný kopec, ke kterému míří, dává tušit, že to nebude snadná cesta a možná, že bude třeba nocovat jen tak pod širákem a možná i překonávat překážky. Přitom bez jistoty budoucnosti. Jen Bůh ví, co vás na ní čeká. Kdo se na ní vydá, bude se muset spolehnout jen na sebe, svoje síly a schopnosti, své vnitřní Světlo a mít víru ve Vyšší vedení, v Matku Zemi.

Není tady a teď jiné „třetí“ cesty!

Rozhodněte se správně!

Jen, prosím, nezapomeňte, na pohádky a odvěké pravdy v nich ukryté. Třeba, že do pekla vede vždy pohodlná cesta a to, co se leskne zlatem, se může druhý den proměnit v prach. Že vlk také sliboval a mocní se o moc a bohatství nedělí. A že z pekla zpátky na zem se dostane jen málokdo.

Že obyčejná zem se stává pokladem pro ty, kteří ji milují s čistým srdcem, že po dešti bude zase krásně, že vydáte-li se úzkou pěšinou, bude důležité sebrat odvahu, vytrvat a neohlížet se zpátky a zejména, že láska je silnější, než smrt.

Pamatujte na to v tento dnešní den, 17.listopadu 2021, který nám připomíná, že jsme před 32 lety bojovali za svobodu, abychom byli dnes v sevření temných mocenských sil, kdy vlády zemí jsou jejich nástroji v zotročení lidí, a moc peněz chce vládnout lásce a pokoji. Pamatujte, že jedině Světlo každého z nás ukazuje správnou cestu a toho, že se Temnota bojí! Spojujte se, sviťte a odolávejte nástrahám! Probuďte odvahu vydat se úzkou pěšinou a nepodlehnout svodům billboardů a pohodlnosti cesty do pekel. Čeká nás dobrodružná cesta a výsledek je nejistý, přesto vím, že bude stát za to!  

Přeji Vám šťastnou volbu!

Napsat komentář