Je mým přáním, aby lidé opět našli v sobě své vnitřní Světlo a dokázali je sami v sobě posilovat a dál šířit. Proto nemohou takovémuto konání stát v cestě překážky, jakými se mohou jevit peníze.

Bude-li se někdo cítit mým přispěním obdarován, budu rád, když to jakkoli vyjádří svým darem, pomocí, službou mně nebo těm, kteří to budou potřebovat.

Ne pro svoji slávu, ale pro oslavu Tebe, náš Stvořiteli, konáme.
  • Kniha „Na Počátku byla Matka“ : 200,- Kč / ks