Provolání ke všem bytostem Světelné rodiny

Motto:

Z celého srdce miluji Prvotního Stvořitele, toho, jenž na Počátku dal vzniknout tomuto vesmíru, našemu Universu a umístil sem Zdroj Světla, kterým oživil všechny bytosti, jež zde vytvořil. K obrazu svému stvořil Elfy a poté, co je povýšil na Strážce Universa, dal z vody a prachu země vzniknout obyvateli Země – člověku.

Miluji našeho Stvořitele, jehož bratr, vedený žádostivostí se mu rovnat, ba dokázat víc, než On, upadl do nástrah Stínu a dal projevit svoji závist k Jeho dílu tak, že vnesl do Universa Zdroj Antisvětla a pod jeho vlivem začal systematicky napadat vše, co bylo a je spojené se Světlem a ničit to.

Miluji Stvořitelovi spolutvůrce a zvláště pak Jeho syna, který přišel na Zemi, aby lidem, stále více propadajícím lákadlům Temnoty, přinesl uvědomění si Světla skrze uzdravení od slepoty, v níž byli ponořeni. Stalo se však, že Pán Antisvětla svojí mocí přerušil jeho spojení s Otcem a násilně ho sprovodil ze světa.

Miluji Rheu, Matku Zemi, která chrání bytosti Světla, avšak je vystavena utrpení od těch, kteří ji postupně likvidují a mrzačí.

Miluji Světlo a všechny aspekty s ním spojené, zejména Lásku, harmonii, radost, laskavost, mír a pokoj, přátelskost, vlídnost, sounáležitost všech se všemi a vším, celým Universem.

Avšak žiji dnes, v čase, kdy na mě dopadá tíha rostoucí moci Temnoty, kdy aspekty Světla se vytrácejí a jsou nahrazovány náhražkami sil Antisvětla. Zemi zaplavují bytosti Stínu a černé bratrstvo se připravuje na rozhodující úder proti posledním stoupencům Světla a ovládnutí Universa.

Proto Já, obyčejný člověk, jedna nejnepatrnější buňka celého kolosálního systému Universa, se tímto dovoluje, v tomto okamžiku, obrátit ke všem bytostem Světelné rodiny s následujícím provoláním.

Myšlenka je to možná absurdní, možná předčasná, možná troufalá, možná zbytečná, možná naprosto nerealizovatelná, možná hodná zatracení, možná hodná pronásledování… Přesto, nebo právě proto, jsem se ji rozhodl uskutečnit. Najde-li toto nepatrné semínko živnou půdu u těch, komu je určeno a najdou-li se mezi nimi tací, kteří ji budou šířit dál v překladech do jazyků tak, aby se dostala ke všem členům Světelné rodiny na celé Zemi a třeba i došlo k tomu, že z tohoto semínka vyroste strom, zazelená se, vykvete a svými květy provoní životy všech lidí na Zemi, bude to znamením, že se podařilo zachovat Světlo a spojení se Stvořitelem pro budoucí pokolení či nás samotné.

Obracím se tímto tedy na všechny ty, jež se hlásí ke Světlu, Matce Zemi či Ježíšovu poselství, na potomky velkých mystiků, šamanů, lámů Tibetu, Egypta, Sumeru, Číny, indiánských kultur Jižní i Severní Ameriky, moderních následovníků Ježíšova učení v Evropě, potomků rodin Rex Deus či dosud utajených řádů a společenství, členy Bratrstva Kříže s Růží, vyslanců mimozemských civilizací, probuzených Samáthi,  ale i  všech těch, kteří, jako já, žijí obyčejný život ve stávajícím systému, ale bytostně cítí spojení s Láskou Stvořitele, s tímto provoláním:

Členové Světelné rodiny, ochránci a šiřitelé Světla a jeho nejvyšší frekvence Lásky, vy, kdož jste s ním bytostně spojeni a jste si vědomi jeho významu pro zachování Života v Universu tak, jak byl do něho uveden Prvotním Stvořitelem, žádám, vyzývám, oslovuji vás, abyste se projevili, našli jednotnou řeč, společnou frekvenci a usedli ke kulatému stolu a jako mystičtí rytíři Grálu spojili svoje energie k očištění Země a osvícení Universa!

Doba, kdy se stačilo modlit, meditovat, osvíceně mluvit, předávat si skrytě tajná učení či jednotlivě vyzařovat Světlo, skončila. Síly Antisvětla uvrhají Universum do Temnoty spojené s otroctvím všech bytostí, které zde žijí a pasivní odpor jim vyhovuje. Jedinou cestou ke změně řádu může být čin. Tím činem však není boj, ale Láska, její nejvyšší frekvence, která dokáže zázraky. Dokáže někdo z mocných členů Světelné rodiny sjednotit bytosti Světla k aktivaci této frekvence a Světelné energie?

Slyší-li někdo toto moje volání, slyší-li někdo toto moje bouchání na dveře, věz, že náš Prvotní Stvořitel potřebuje naši pomoc. Ježíšovo poselství Světla a Lásky bylo umlčeno a překrouceno. Nepromarněme příležitost napravit to, co padlo za oběť černému bratrstvu. Otevřme naše srdce, postavme se jednotně ve Světle a pokryjme jím celou Zemi! Aby tato planeta opět zazářila jako Světelný klenot v Universu a Zlatý věk opět nastal pro lidi, elfy a všechny bytosti Světla v celé dimenzi. 

V Praze 21. června 2021

Napsat komentář